• Home
 • Posts RSS
 • Comments RSS
 • Edit
 • Bonus - Ang pagdadalaga

  ANG PAGDADALAGA  nang magka hiwalay sila ng kanyang bespren na si "EL TERIBLE", nagpatuloy sa pakikipagsalaparan itong si P*CM*N, sinubok niyang gayahin ang kanyang mga kalarong babaeng nagsidalaga na, gamit ang balat ng mga baboy ramo sa kagubatan, ginawan siya ng kanyang itay ng isang pananggalang sa hinaharap at isang pansalo ng kailaliman.


  pananggalang sa hinaharap - ayon sa kanyang mga kaibigang babae, pprotektahan daw siya nito para tumagal ang buhay niya sa mundo

  pansalo ng kailaliman - ayon sa kanyang itay, ito raw ang makabagong teknolohiya para protektahan ang sinumang umiilalim rito, ito'y dahil na rin sa mahilig manabunot ang ating bida.

  tunghayan pa ang umiikot na buhay sa ating bida