• Home
 • Posts RSS
 • Comments RSS
 • Edit
 • Baradong Quotes # 3  Babarahing Quote #3
  Captain Corelli's Mandolin. "Love is the beauty of the soul."
  Baradong Suggestion:


  Answer Back,
  "sana LOVE ka nalang, para maganda kana"


  MAGANDANG MAMAWW HAHAHA